• ZFG460 分体式酷飞雪制冰机 ?  电源:220V/50Hz...
  • ZFG360 分体式酷飞雪制冰机 ?  电源:220V/50Hz...
  • ZFG260 分体式酷飞雪制冰机 ?  电源:220V/50Hz...
  • ZFG160 分体式大型制冰机 ?  电源:220V/50Hz...
  • XC212 迷你型雪融机 ?  电源:220V/50Hz...
  • XC16 迷你型雪融机 ?  电源:220V/50Hz...